Revisions oculars

_MG_4576_

Les Revisions oculars rutinàries garanteixen una bona visió. Es aconsellar utilitzar un cop cada any i mig aproximadament per detectar possibles variacions en la graduació.

En aquestes exploracions també es pot detectar els primers indicis de Malalties oculars, el que permet que l’òptic optometrista derivar-lo a l’professional oftalmòleg. Aquest oftalmòleg podrà aplicar ràpidament un Tractament.

Els nens S’han de fer Revisions oculars regularment. Un de cada quatre nens d’edats compreses entre els 5 i els 12 anys Té un problema de visió no diagnosticat que puede afectar super Rendiment escolar.

Com els nens normalment no tenen manera de saber si ven malament, detectar aquests problemes es molt més difícil. Per tant, Es recomana que tots els nens se sotmetin a una revisió ocular a l’edat de 4 anys. Si bé, en cas que hi hagi antecedents familiars de Malalties oculars, la Recomanació és que se les Faci aquesta revisions als 3 anys.

Signes que indiquen que sumi fill podria tenir un problema de visió.

Com els nens no saben que no estan ge el bé que podrien veure, a continuació indiquem Alguns signes que els pares Han d’observar:

  • Tenir un nivell de lectura inferior a el que li correspondria per sumi edat
  • Fregament dels ulls o parpellejar excessivament
  • Tenir problemes per veure la pissarra a l’escola
  • Utilitzar el dit com a marcador durante la lectura.
  • Tancar o tapar-se un ull per enfocar
  • Col·locar-se el material de lectura molt recerca de la cara