Revisions audiològiques

A Òptica Galilea les revisions audiològiques realitzades pel nostre audólogo titulat són completament gratuïtes.

En ella vam realitzar una avaluació de l’audició en el nostre nou gabinet i amb els últims instruments de mercat.

Quines proves audiomètriques realitzem?

1. Videotoscopia: gràcies al nostre videotoscopio podem observar en temps real a través d’una pantalla el canal auditiu per dins i així avaluar la presència de taps i descartar també qualsevol patologia que impedeixi la realització de l’audiometria i l’ús de l’audiòfon.

2. Audiometria tonal via àrea per determinar el llindar d’audició.

3. Audiometria tonal via òssia per a identificar el tipus d’hipoacúsia.

4. Audiometria verbal per avaluar els beneficis que aportaria l’ús de l’audiòfon.

5. Prova de llindar d’inconfort davant sorolls forts.

A l’acabar les proves se li explicarà a el client les característiques de la seva audició i si fos necessari es procediria a la selecció de l’audiòfon.