Revisions oculars

_MG_4576_Les revisions oculars rutinàries garanteixen una bona visió. S’aconsella realitzar-les una vegada cada any i mig aproximadament per detectar possibles variacions en la graduació.

En aquestes exploracions també es pot detectar els primers indicis de malalties oculars, la qual cosa permet a l’òptic optometrista derivar-ho al professional oftalmòleg. Aquest oftalmòleg podrà aplicar ràpidament un tractament.

Els nens han de realitzar-se revisions oculars regularment

Un de cada quatre nens d’edats compreses entre els 5 i els 12 anys té un problema de visió no diagnosticat que pot afectar al seu rendiment escolar. Com que els nens normalment no tenen forma de saber si veuen malament, detectar aquests problemes és molt més difícil. Per tant, es recomana que tots els nens se sotmetin a una revisió ocular a l’edat de 4 anys. Si bé, en cas que existeixin antecedents familiars de malalties oculars, la recomanació és que se’ls realitzi aquesta revisió als 3 anys.
Signes que indiquen que el seu fill podria tenir un problema de visió

Com els nens no saben que no estan veient tan bé com podrien veure, a continuació indiquem alguns signes que els pares han d’observar:

  • Tenir un nivell de lectura inferior al que li correspondria per la seva edat
  • Frotar-se els ulls o parpellejar excessivament
  • Tenir problemes per veure la pissarra al col·legi
  • Utilitzar el dit com a marcador durant la lectura
  • Tancar o tapar-se un ull per enfocar
  • Col·locar-se el material de lectura molt prop de la cara